• Nr. 1 webshop voor huisnummerpalen
 • Supersnelle levering
 • Korting bij directe betaling
 • Hoge klanttevredenheid
 • Stevig en weersbestendig
 • Snelle levering, ook bij maatwerk!

Straatnaamborden conform NEN1772

Het is belangrijk dat straatnaamborden er hetzelfde uit zien. Door uniformiteit zijn ze snel te herkennen en dit heeft een positief effect op de verkeersveiligheid. Mensen hoeven niet te zoeken en dat is gunstig voor de doorstroming van het verkeer.

Wat zijn de regels voor straatnaamborden:

 • Straatnaamborden hebben altijd een blauwe kleur met witte letters en een blauw met witte rand rondom de tekst.
 • De straatnaam moet bij voorkeur op één tekstregel passen, hier moet het bord op worden aangepast. 
  De bordlengte moet voldoen aan de volgende maten: 
  - minimale bordlengte 500mm
  - maximale bordlengte 1200mm, het meest praktische is een bordmaat van maximaal 1000mm*.
 • De straatnaam begint met een hoofdletter (kapitaal) met daarna kleine letters (onderkast).
 • Straatnamen kunnen gecombineerd worden met een verwijzing naar huisnummers, richtingspijlen en verklarende tekst.
 • Onder of boven een straatnaambord mag maar één verwijzing worden aangebracht.
 • Richtingspijlen mogen altijd als verwijzing worden aangebracht.

Als de straatnaam niet op één regel kan worden geplaatst omdat de naam te lang is voor de lengte van het bord, dan moet geprobeerd worden of een deel van de naam in een afkorting kan worden weergegeven. 

Voor afkortingen van voorvoegsels zijn de volgende regels:
Koning/Koningin --> Kon.
Prins/Prinses --> Pr.
President --> Pres.
Minister --> Min.
Professor --> Prof.
Burgemeester --> Burg.

Het gebruik van twee of meer afkortingen moet zo veel mogelijk worden voorkomen.

Straatnaamborden met twee tekstregels 

 • De straatnaam moet bij voorkeur op één regel vermeld worden. Lukt dat niet, dan kan een deel van de naam misschien ingekort worden door een afkorting. 
 • Als de lengte van de straatnaam door het gebruik van afkortingen in lengte niet veel wijzigt of omdat het niet mogelijk is de naam in te korten, dan moet de straatnaam over twee tekstregels worden verdeeld en gecentreerd op het bord geplaatst worden. 
 • Het afbreken van woorden moet het liefst worden voorkomen.
 • Een straatnaam mag niet meer dan twee tekstregels groot zijn en de bordlengte moet voldoen aan de volgende maten: 
  - minimale bordlengte 500mm
  - maximale bordlengte 1200mm, het meest praktische is een bordmaat van maximaal 1000mm.

Straatnaamborden met toevoeging van huisnummers

 • Wanneer huisnummers op het straatnaambord moeten komen te staan om aan te geven welke huisnummers links en/of rechts van het straatnaambord zijn, dan moeten deze onder de straatnaam worden geplaatst. 
 • De toevoeging van de huisnummers en richtingspijlen zijn zwart op een witte ondergrond.
 • Als er twee richtingen op het straatnaambord worden aangegeven worden deze twee van elkaar gescheiden door een zwarte lijn.
 • De toevoeging van huisnummers aan een straatnaambord mag als los bord worden uitgevoerd of worden geïntegreerd in het straatnaambord. Als er twee borden worden gebruikt dan moeten beide borden dezelfde lengte hebben.

Straatnaamborden met toevoeging van richtingspijl(en)

Pijlen toegevoegd aan een straatnaambord om aan te geven dat een straatnaambord bedoeld is voor een links of rechts gelegen straat of op een straat aan de andere zijde van een kruispunt is, moeten binnen de witte bies links of rechts of aan beide kanten van de straatnaam worden geplaatst.

Straatnaamborden met toevoeging van een verklarende tekst

 • Het aanbrengen van een verklarende tekst op een straatnaambord wordt afgeraden. Als er toch een verklarende tekst aan een straatnaambord wordt toegevoegd, moet deze tekst buiten de witte bies onderaan het bord worden geplaatst. Het straatnaambord mag hierdoor maximaal 50mm hoger worden.

Bordlengte

De bordlengte wordt bepaald door het aantal letters in de straatnaam, er wordt uitgegaan van een normaal gebruik van de spatie(s). 

 • Minimale bordlengte 500 mm 
 • Maximale bordlengte 1200 mm

Het meest praktische is een maximale bordlengte van 1000 mm.

Onder elkaar

Als er meerdere straatnaamborden onder elkaar geplaats worden dan moeten de straatnaamborden allemaal dezelfde lengte hebben.
Als de straatnaamborden aan weerszijde van elkaar worden geplaats mogen ze een verschillende lengte hebben.

Materiaal gebruik

Het straatnaambord gemaakt zijn van een aluminium bord met een dubbel omgezette rand of een kokerprofielen. Straatnaamborden en toevoegingen moeten in retroreflecterend folie klasse III worden uitgevoerd. In historische binnensteden mag de wegbeheerder besluiten om een ander type straatnaambord toe te passen.

Plaatsing straatnaamborden

 • Straatnaamborden moeten zo geplaatst worden dat er geen bevestigingsmateriaal zichtbaar is voor de tekst of verwijzing. 
 • De afstand tussen de onderkant van het straatnaambord en het maaiveld moet minimaal 240mm zijn, en moet minimaal 60mm buiten de rijbaan zijn. 
 • Bij een combinatie met verkeersborden wordt een straatnaambord altijd boven de verkeersborden geplaatst.
 • Het straatnaambord moet altijd opvallen, goed zichtbaar en leesbaar zijn.

Ander vormen, fonts en kleuren

Naast de conform de NEN gefabriceerde straatnaamborden zijn er nog tal van anders manieren om een straatnaambord vorm te gegeven.
Met name in oude (stads)centra kom je nog straatnaamborden tegen die jaren terug zijn gemaakt en opgehangen. Vaak worden de te vervangen straatnaamborden als dat mogelijk is op de ‘oude’ manier vormgegeven en vervaardigd. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Amsterdamse straatnaamborden (foto 1), die hebben niet alleen hun eigen fond en bordkleur maar zelfs hun eigen muurbeugels om het bord te bevestigen.

Maar ook zien we steeds meer opvallende manieren van vormgeven en kleurgebruik.

 • iDeal
 • Visa
 • Mastercard
 • American Express
 • Bancontact Mister Cash
 • PayPal
 • betaling achteraf is mogelijkbetaling achteraf is mogelijk

HuisnummerpaalKopen.nl is onderdeel van TrafficSupply

TrafficSupply is dé grootste online aanbieder van verkeers-, tekst- en informatieborden en meer dan 10.000 verkeersgerelateerde producten. TrafficSupply bestaat uit meerdere webshopconcepten, onder te verdelen in Traffic, Parking en Safety. Bij ons koop je zowel verkeersborden met de daarbij behorende beugels en verkeersbordpalen, oplaadpalen voor elektrische auto’s, wegmarkeringen rondom parkeerterreinen maar ook diverse veiligheidsproducten voor de industrie en duurzaam straatmeubilair met een mooi design.

Klantbeoordelingen

feedbackcompany stars feedbackcompany logo Bekijk onze 4392 reviews

Ontvanger prestigieuze ondernemersprijs

Ontvanger prestigieuze ondernemersprijs FD Gazelle
alle shops