• Nr. 1 webshop van de Benelux
 • Hoge klanttevredenheid
 • Korting bij directe betaling
 • Duurzame productie

Overzicht bestelling

Winkelmand0
alle shops
TrafficSupply webshops Informatiebord.nl Oplaadpaal-Kopen.nl Scheepvaartbord.nl SnelheidsdisplayKopen.nl StraatmeubilairKopen.nl RookvrijTerrein.nl BuurtPreventiebord.nl HuisnummerpaalKopen.nl Hondenpoepbord.nl Veiligheidsbord.nl VerkeersspiegelKopen.nl Wegvakmarkering.nl Spoorwegbord.nl

Cookie- en privacy verklaring TrafficSupply

TrafficSupply B.V., gevestigd aan Lindenhof 7 8051 DD HATTEM (NL), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze cookie- en privacyverklaring.

Contactgegevens

TrafficSupply B.V.
Lindenhof 7
8051 DD  HATTEM
+31(0)387920070

Persoonsgegevens die wij verwerken

TrafficSupply B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@trafficsupply.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TrafficSupply B.V. verwerkt en bewaart jouw (persoons)gegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Garantieclaims te controleren en af te handelen;
 • TrafficSupply B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • TrafficSupply B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Na het afronden van de bestelling stuurt onze reviewpartner je een uitnodiging voor een onafhankelijke beoordeling van onze service. Om deze reviews te kunnen verzamelen, delen wij het e-mailadres van de besteller met onze reviewpartner. Mocht je dit niet op prijs stellen, dan kan je je hiervoor afmelden na je bestelling of een e-mail sturen naar info@trafficsupply.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

TrafficSupply B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TrafficSupply B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TrafficSupply B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit is afhankelijk van de garantietermijn van onze producten en/of diensten, waarbij je persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan de termijn waarop de langst lopende garantietermijn van de geleverde producten of diensten afloopt. Dit verschilt per soort product of dienst. Je kan een verzoek indienen op eerder je gegevens te laten verwijderen uit onze systemen, maar dit kan wel impact hebben op onze mogelijkheden om eventuele toekomstige garantieclaims te controleren en af te handelen. Voor fiscale verplichtingen worden daarnaast (persoons)gegevens bewaard voor een periode van maximaal 8 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

TrafficSupply B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TrafficSupply B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TrafficSupply B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. TrafficSupply B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische en tracking cookies welke het websitebezoek meten
Bewaartermijn: 26 maanden

Cookie: Google AdWords
Functie: Cookies waardoor getoonde reclames zijn gebaseerd op bezoeken die je eerder aan onze en andere websites hebt gemaakt
Bewaartermijn: 26 maanden

Cookie: Smartsupp.com
Functie: Cookie t.b.v. het herkennen en ondersteunen van je bezoek middels chatsoftware
Bewaartermijn: 6 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TrafficSupply B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@trafficsupply.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. TrafficSupply B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TrafficSupply B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@trafficsupply.nl